Speakersbureau Assemblee Speakers
Jolande Sap

Jolande Sap

Former party leader. Specialist Socio-Economic issues.

Category
Politics, Economy & Finance
Type
Business leader | Entrepeneur, Politician
Employability
Keynote speaker, Moderator/ Presenter
Languages spoken
English Dutch
Travels from
The Netherlands

Timeline

 • 2010
 • Vice-fractievoor-zitter en woordvoerder financiën, zorg en pensioenen
 • 2008
 • Lid van de Tweede Kamer
 • 2003
 • Directeur van expertise-centrum LEEFtijd. 
 • 1996
 • Gaan werken bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-heid.
 • 1993
 • Actief binnen Groen-Links, als lid van de economische commissie.
 • 1992
 • Wetenschappe-lijk medewerker van de Emancipatie-raad.

Biography

Jolande Sap is voormalig partijleider van Groen Links. Zij studeerde economie aan Tilburg University en specialiseerde zich in politieke economie en filosofie. In 1992 werd zij wetenschappelijk medewerker van de Emancipatieraad. Sap was initiatiefneemster van Out of theMargin, twee internationale conferenties over feministische economie in 1993 en 1998. Dit leidde tot de publicatie van het boek “Out of theMargin: Feminist Perspectives on Economics”. Sinds 1993 is zij actief binnen GroenLinks, als lid van de economische commissie.

In 1996 ging zij werken op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar zij onder andere de ambtelijke top adviseerde en zich bezighield met emancipatie- en levensloopbeleid maar ook met loon- en inkomensvraagstukken en pensioenen. In 2003 verliet Sap het ministerie en werd ze directeur van expertisecentrum LEEFtijd. Onder haar leiding ontwikkelde LEEFtijd zich van gesubsidieerde instelling tot adviesbureau op het terrein van vergrijzing, langer doorwerken en leeftijdsbewust personeelsbeleid. In 2008 werd zij lid van de Tweede kamer. Sap was de specialiste van de fractie op het gebied van sociaal-economische vraagstukken. Als parlementslid beheerde zij de portefeuilles Financiën en Zorg. Ook het AOW-dossier viel onder haar portefeuille, waaronder het vraagstuk over de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Bij de verkiezing tot beste politicus van het jaar 2009 werd Jolande Sap gekozen als politiek talent van het jaar. Van juni 2009 tot mei 2010 was zij lid van de Commissie-De Wit die onderzoek deed naar de kredietcrisis. Na de parlementsverkiezingen in maart 2010 werd zij vice-fractievoorzitter en woordvoerder financiën, zorg en pensioenen. Vanaf 17 december 2010 tot en met 5 oktober 2012 was zij fractievoorzitter van GroenLinks en daarmee de politiek leider van de partij.

Tegenwoordig zet Jolande Sap zich vanuit haar eigen bedrijf in voor verduurzaming van bedrijfsleven en samenleving. Zij heeft zich samen met MVO Nederland sterk gemaakt voor verduurzaming van de kledingsector en werkt samen met Camunico aan het versterken van duurzaam leiderschap in organisaties. Zij is onder meer commissaris bij KPN en KPMG, voorzitter van het bestuur van de NPHF federatie voor gezondheid en de NVTC Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur en voorzitter van de Raad van Toezicht van Fairfood International en GGZ-instelling Arkin."

Employability

Keynote speaker
Moderator/ Presenter

Speaker

Voormalig partijleider van Groen Links, deelt graag haar ervaringen uit wetenschap, beleid, politiek en bedrijfsleven en staat bekend om haar persoonlijke, charmante en prikkelende bijdrage.