Sprekersbureau Assemblee Speakers
Rob Bertholee

Rob Bertholee

Hoofd Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst [AIVD] van 2011 - 2018, Commandant der Landstrijdkrachten [2008-2011], lid RvA Autoriteit Persoonsgegevens [vanaf 2023]. Over Veiligheid, Cyber security and Privacy. Wil je Rob Bertholee boeken? Assemblee Speakers is het officiële boekingskantoor van Rob Bertholee. Hier kun je een optreden boeken van Rob Bertholee. Vraag een offerte aan bij onze boekers. Het verplicht je tot niets.

Categorie
Leiderschap, Politiek
Type
Inzetbaarheid
Keynote spreker, Dagvoorzitter/ Presentator, Masterclass
Gesproken talen
Engels Nederlands
Reist vanaf
Nederland

Tijdlijn

 • 2018
 • US National Intelligence Distinguished Public Service Medal als erkenning voor inzet op gebied van internationale samenwerking inlichtingen en veiligheid
 • 2016
 • Operationalisering samenwerkingsplatform en database Europese veiligheidsdiensten (CTG)
 • 2012
 • Vérgaande bezuiniging op AIVD in regeerakkoord Rutte II
 • 2011
 • Benoeming tot Hoofd AIVD
 • 2008
 • Benoeming tot Commandant Landstrijdkrachten
 • 2006
 • Rapport Boele Staal over ongewenst gedrag bij defensie
 • 2003
 • Inzet in Afghanistan

Biografie

Rob Bertholee is een Nederlands generaal buiten dienst van de Koninklijke Landmacht. Na zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie vervulde hij vanaf 1979 gedurende meer dan 36 jaar succesvol leidinggevende functies in de krijgsmacht met inzet in Kosovo en Afghanistan. De kroon op zijn carrière was de benoeming tot Commandant Landstrijdkrachten begin 2008.  Vanaf november 2011 was hij zeven jaar Hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). In een turbulente periode heeft hij de AIVD getransformeerd van bezuinigingsobject tot onmisbaar gesprekspartner van overheid en bedrijfsleven.  Hij heeft de internationale positie van de AIVD substantieel verstevigd. 

Vanaf november 2011 was hij vervolgens 7 jaar Hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).
In een turbulente periode heeft hij de AIVD getransformeerd van bezuinigingsobject tot onmisbaar gesprekspartner van overheid en bedrijfsleven.

In 2014 is hij gedurende een jaar roterend voorzitter geweest van het NATO Civil Intelligence Committee. In dat jaar heeft hij de samenwerking met het NATO Military Intelligence Committee op een significant hoger plan kunnen brengen.

In 2016 heeft hij een half jaar lang het roterend voorzitterschap bekleed over de Europese Counter Terrorism Group (CTG); onder zijn voorzitterschap heeft de CTG grote stappen gezet in de gezamenlijke informatieverzameling en informatiedeling op het gebied van contra-terrorisme. Onder meer daardoor heeft hij ook de internationale positie van de AIVD substantieel verstevigd.

In november 2018 heeft hij de leiding over de AIVD overgedragen aan zijn opvolger. Tot eind 2020 was hij speciaal adviseur bij de Algemene bestuursdienst ABD.
Hij heeft de Commissarissen-cyclus aan Nyenrode Business Universiteit succesvol afgesloten.

Na zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie vervulde Rob Bertholee vanaf 1979 gedurende meer dan 36 jaar succesvol leidinggevende en staffuncties in de krijgsmacht. In 1987 en 1988 heeft hij de twee- jarige in-company Hogere Militaire Vorming gedaan, in 1991 en 1992 gevolgd door de US Army Command and General Staff Officers Course. Tijdens deze laatste opleiding heeft hij een Masters’ Degree in Military Art and Science behaald. Hij is ingezet in Kosovo (2000) en Afghanistan (2003). In combinatie met zijn plaatsingen in Duitsland en de Verenigde Staten heeft hij ruim 10 jaar in een internationale omgeving gewerkt. Zijn benoeming tot Commandant Landstrijdkrachten begin 2008 beschouwt hij als de kroon op zijn carrière.

Inzetbaarheid

Keynote spreker
Dagvoorzitter/ Presentator
Masterclass

Spreker

Topics:

Cyber Security: wat gaat mij dat aan? April 2019, keynote speech jaarcongres General Counsel Netherlands: Met de mondiale geopolitieke situatie als uitgangspunt heb ik de verbinding gemaakt met cyberrisico’s voor bedrijven groot en klein.

Internationale samenwerking bij de bestrijding van terrorisme. November 2018, keynote speech bij de Academische zitting van de Belgische nationale veiligheidsdienst VSSE: waarom internationale samenwerking absoluut noodzakelijk is; waarom dat investeringen vraagt in materiele zin (mensen en middelen) en in immateriele zin (werken aan vertrouwen); welke lessen we kunnen trekken uit de Nederlandse praktijk.

Samenwerking in de praktijk. Oktober 2017, keynote speech bij gelegenheid van 203e jaardag Koninklijke Marechaussee. Welke lessen we kunnen trekken uit de praktijk van nationale en internationale samenwerking? Welke rol spelen leiderschap en onderling vertrouwen?

Digital threats in the 21st century. Mei 2017, keynote speech (Engels) op de internationale OneConference in Den Haag. Waarom de risico’s in de digitale ruimte zo groot zijn en waarom we onze naïviteit op dit gebied moeten heel snel moeten kwijtraken.

Persoonlijke missie:

Overdracht van zijn kennis en langjarige ervaring met het oogmerk leiderschap in de brede zin te verstevigen, inzicht in geopolitieke verhoudingen te verbeteren en de naïviteit in de digitale ruimte te laten afnemen.

Op het gebied van leiderschap zijn drie elementen essentieel in zijn benadering: integriteit;  het vermogen te luisteren; en de kunst anderen in hun waarde te laten.