Sprekersbureau Assemblee Speakers
Rik Torfs

Rik Torfs

Wil je Rik Torfs boeken? Assemblee Speakers is het officiële boekingskantoor van Rik Torfs. Hier kun je een optreden boeken van Rik Torfs. Vraag een offerte aan bij onze boekers. Het verplicht je tot niets.

Categorie
Business & Management, Politiek, Cultuur, Muziek & Maatschappij
Type
Expert | Thought leader, Leidinggevende | Ondernemer, Wetenschapper, Auteur
Inzetbaarheid
Keynote spreker
Thematiek
Veerkracht, Geluk, Creativiteit, Zingeving & leiding geven
Talen
EN NL F
Afkomstig van
Belgie

Tijdlijn

 • 2017
 • KU Leuven ‘Europe’s most innovative university’ (Reuters)
 • 2013
 • Rector van de KU Leuven
 • 2010
 • Senator in het Belgische Federale Parlement
 • 2006
 • Commentator Vlaams TV-programma De Slimste Mens ter Wereld
 • 2000
 • Gastprofessor Universiteiten van Stellenbosch (Zuid-Afrika) en Straatsburg (Frankrijk)
 • 1979
 • Licentiaat in de Rechten en het Notariaat (KU Leuven)

Biografie

Prof. Rik Torfs is een fenomeen die het liefst spreekt over alle onderwerpen waar hij geen verstand van heeft.
Rik Torfs is absoluut een topspreker, die een divers publiek inspireert en zeker ook entertaint. Hij heeft meer dan 170.000 volgers op social media.
Kortom Rik Torfs is een toonaangevend intellectueel, begeesterend spreker, veelgevraagd commentator op radio en televisie, columnist, trendsetter, topwetenschapper, maatschappelijk betrokken academicus, vm rector van de grootste universiteit van de Lage Landen.

Na zijn rechtenstudies aan de KU Leuven en de Universiteit van Straatsburg doctoreerde Rik Torfs in het Kerkelijk Recht, waar hij in 1988 aangesteld werd als hoogleraar. In die hoedanigheid publiceerde hij uitvoerig over mensenrechten in de Kerk en de verhoudingen tussen kerk en staat.

Vanuit deze niche-discipline heeft Rik Torfs zijn horizon gestaag verbreed. Zijn impact op het maatschappelijk debat is groot. Zijn tegendraadse stellingen over maatschappij en politiek, over ons denken en handelen, over vrijheid en moed, over ethiek en levensbeschouwing, over kunst en cultuur, doen nadenken.  Getuige ook zijn activiteit op Twitter.  Deze wordt nauwgezet gevolgd door politici en pers, alsook door meer dan 170.000 volgers in België en Nederland. 

Als federaal senator en later nog als rector van de KULeuven heeft Rik Torfs zich in zijn bestuurs- en beleidsfuncties steeds laten inspireren door zijn sterke waarden, zijn zin voor humor, en zijn aandacht voor cultuur.

Inzetbaarheid

Keynote spreker

Spreker

Rik Torfs heeft een bijzondere band met het publiek.  Je kan een speld horen vallen. Hij speelt in op het gebeuren. Hij laat niet na mensen op het verkeerde been te zetten en tot nadenken aan te sporen. Met zijn kenmerkende milde ironie kan hij de tijdsgeest haarscherp fileren en heilige huisjes slopen.  Hij wordt door vriend en vijand beschouwd als misschien wel de beste redenaar van Vlaanderen.

Literatuur

Topics

Veerkracht

Geluk kan je slechts ervaren als je ooit het tegendeel beleefd hebt.  Iedereen wordt vroeg of laat met tegenslag geconfronteerd. Misschien door eigen toedoen, of omdat het noodlot heeft toegeslagen.  En toch worden we verplicht om de volgende dag weer op te te staan en de draad weer op te pikken.

De mate waarin we hiertoe in staat zijn, heet veerkracht.  Een mooi woord. Die veerkracht ligt in elk van ons, soms wat verscholen in ons innerlijk hoekje.  Ook organisaties moeten veerkrachtig zijn om te overleven.

Geluk

We proberen gelukkig te zijn, of trachten het tenminste te worden.  Zowel in ons persoonlijk leven, in onze relaties, op het werk.  Onder invloed van de media worden we zowat tot gelukkig zijn verplicht.  Ook bedrijven en overheden zijn actief op zoek naar wegen om hun medewerkers en burgers in deze zoektocht te ondersteunen.

Maar wat zoeken we eigenlijk?  Wat streven we na?  Hoe kunnen we dit geluk definiëren?  En wat kunnen en moeten organisaties werkelijk doen om het welzijn van hun medewerkers te stimuleren? 

Startend van een filosofisch-wetenschappelijk uitgangspunt gaat Rik Torfs in op deze vragen.  Gewapend met concrete voorbeelden en bouwend op zijn eigen ervaringen reikt hij een kader aan waarmee organisaties, teams en individuele medewerkers aan de slag kunnen om geluk in een juist perspectief te plaatsen.

Creativiteit

Creatief kan je worden.  Of ben je het altijd geweest?  Bij jonge kinderen ontwaren we een natuurlijke creativiteit.  We denken vaak met heimwee terug aan die tijd.

Creatief zijn is meer en meer een vereiste op de arbeidsmarkt.  Werkgevers zijn naarstig op zoek naar creatieve krachten.  Maar eenmaal in het bedrijf ingewerkt is er een reëel gevaar dat deze creativiteit bij medewerkers gefnuikt wordt.  Het resultaat: een gefrustreerde medewerker en een werkgever die ‘er meer van had verwacht’.   Maar waarom zouden we onze creativiteit moeten verliezen?  Welke krachten binnen de maatschappij, binnen een bedrijfscultuur zorgen ervoor dat de creativiteit van haar medewerkers dreigt verloren te gaan?  Wat kunnen we doen om die creativiteit te blijven aanwakkeren?    

In zijn lezing over creativiteit zal Rik Torfs het publiek vaak op het verkeerde been zetten.  En misschien zullen een aantal heilige huisjes rond innovatie en creativiteit wel sneuvelen. 

Zingeving & leiding geven

''Een orde waar ruimte voor de chaos is...''

Dit  sublieme laatste vers uit het gedicht ‘Herfst’ (uit de bundel ‘Vergezichten en Gezichten’) van Maria Vasalis is één grote paradox.   Maar er zit zoveel waarheid in.  Onze natuurlijke drang bestaat erin om orde te scheppen.  De dingen voor elkaar te hebben.  Alles netjes afgevinkt.  Dat maakt ons blij.  Dat maakt vooral onze hiërarchische overste blij.  Want ook die kan dan weer een vinkje zetten in het juiste hokje.

Als de orde te groot wordt en het ons leven begint te overheersen, krijgen we een natuurlijke drang om buiten de lijntjes te kleuren.  De ruimte die hierdoor geschapen wordt is een bron van geluk en vervulling.  Nieuwe ideeën ontspringen.  Maar met het gevolg dat de orde van overste wel verstoord is. 

Hoe gaat een organisatie om met het delicate evenwicht tussen orde en chaos?   Welke mechanismen zijn hier aan het werk?  En welke basisprincipes liggen hier aan de grondslag? 

Als rector van de KU Leuven was Rik Torfs verplicht om een ‘orde te scheppen waar ruimte voor de chaos is’.  Academici en onderzoekers willen zich niet laten kooien in regels en procedures.  Sommigen kleuren ver buiten de lijntjes. 

Uit deze ervaringen, onderbouwd door wetenschappelijk-filosofische inzichten, houdt de spreker zijn publiek een spiegel voor, en reikt methodes aan om dit evenwicht in de eigen organisatie te vinden.

Beeldmateriaal