Sprekersbureau Assemblee Speakers
Peter van Uhm

Peter van Uhm

Oud Commandant der Nederlandse Strijdkrachten. Levensles. Van bakkerszoon tot Generaal. Spreker van het Jaar 2013.

Categorie
Business & Management
Type
Expert | Thought leader, Leidinggevende | Ondernemer, Auteur
Inzetbaarheid
Keynote spreker, Workshops
Thematiek
Leiderschap
Talen
EN NL
Afkomstig van
Nederland

Biografie

Van bakkerszoon tot generaal. Vanuit een middenstandsgezin met visie, eerlijkheid en duidelijkheid als commandant en leider door de rangen opgeklommen tot Commandant der Strijdkrachten, een functie op het raakvlak van de militaire en politieke wereld. 

Peter van Uhm is in 1955 geboren in Nijmegen. Na zijn HBS volgde hij in 1972 de opleiding tot officier der Infanterie op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Na zijn opleiding begon hij als pelotonscommandant bij 48 Pantserinfanteriebataljon. Na in 1978 een jaar pelotonscommandant te zijn geweest op de Koninklijke Militaire School in Weert, keerde van Uhm in 1979 terug bij 48 Pantserinfanteriebataljon. Eerst als plaatsvervangend compagniescommandant, later als compagniescommandant. 

In 1982 werd hij compagniescommandant bij 43 Pantserinfanteriebataljon en in deze functie volgde in 1983 een uitzending naar Libanon. Terug in Nederland volgde kapitein van Uhm van 1984 tot 1986 de cursus Hogere Militaire Vorming aan de Hogere Krijgsschool (HKS). In 1986 werd hij als majoor, plaatsvervangend Hoofd Operatiën van 1 Divisie “7 December”. Zijn volgende twee functies vervulde hij bij de Landmachtstaf. Eerst als Hoofd Bureau Opleidingsbeleid en daarna als luitenant-kolonel de functie van Hoofd Sectie Opleidingen. 

In 1991 maakte van Uhm een uitstapje naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken als liaison van Defensie voor de totstandkoming van de ECMM-monitormissie in Bosnie-Herzegowina. De volgende functie werd die van Hoofd Plannen van de Staf van het Eerste Legerkorps. In 1994 werd hij bataljonscommandant van 11 Infanteriebataljon Garde Grenadiers en Jagers van de Luchtmobiele Brigade. 

Vanaf 1995 vervulde van Uhm als kolonel achtereenvolgens de functies van Chef Kabinet van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten, Hoofd Algemeen Beleid van de Landmachtstaf en Hoofd Afdeling Militaire Strategische Aangelegenheden van de Defensie Staf. 

In 2000 werd brigadegeneraal van Uhm als ACOS Joint Military Affairs bij het hoofdkwartier SFOR uitgezonden naar Sarajevo. Juli 2001 kreeg hij het commando over 11 Luchtmobiele Brigade en zwaaide daarmee ook de scepter over 11 Air Manoeuvre Brigade, de samengestelde eenheid van 11 Luchtmobiele Brigade en de Tactische Helikopter Groep. 

Na een periode van ruim twee jaar nam van Uhm afscheid van 11 Luchtmobiele Brigade en volgde de plaatsing als plaatsvervangend directeur Directie Beleid en Plannen om in 2004 als generaal-majoor aan het hoofd van deze directie te staan. 

Op 5 september 2005 werd Peter van Uhm als  luitenant-generaal benoemd tot Commandant der Landstrijdkrachten. Op 17 april 2008 is generaal van Uhm aangetreden als Commandant der Strijdkrachten welke functie hij op 28 juni 2012 heeft overgedragen aan gen. Tom Middendorp.

Inzetbaarheid

Keynote spreker
Workshops

Spreker

Peter van Uhm beschikt over een uitgebreide ervaring en diepgaande kennis. Daarmee spreekt hij jong en oud aan om na te gaan waar we in ons leven voor staan.

Literatuur

Topics

Leiderschap

Dit  sublieme laatste vers uit het gedicht ‘Herfst’ (uit de bundel ‘Vergezichten en Gezichten’) van Maria Vasalis is één grote paradox.   Maar er zit zoveel waarheid in.  Onze natuurlijke drang bestaat erin om orde te scheppen.  De dingen voor elkaar te hebben.  Alles netjes afgevinkt.  Dat maakt ons blij.  Dat maakt vooral onze hiërarchische overste blij.  Want ook die kan dan weer een vinkje zetten in het juiste hokje.

Als de orde te groot wordt en het ons leven begint te overheersen, krijgen we een natuurlijke drang om buiten de lijntjes te kleuren.  De ruimte die hierdoor geschapen wordt is een bron van geluk en vervulling.  Nieuwe ideeën ontspringen.  Maar met het gevolg dat de orde van overste wel verstoord is. 

Hoe gaat een organisatie om met het delicate evenwicht tussen orde en chaos?   Welke mechanismen zijn hier aan het werk?  En welke basisprincipes liggen hier aan de grondslag? 

Als rector van de KU Leuven was Rik Torfs verplicht om een ‘orde te scheppen waar ruimte voor de chaos is’.  Academici en onderzoekers willen zich niet laten kooien in regels en procedures.  Sommigen kleuren ver buiten de lijntjes. 

Uit deze ervaringen, onderbouwd door wetenschappelijk-filosofische inzichten, houdt de spreker zijn publiek een spiegel voor, en reikt methodes aan om dit evenwicht in de eigen organisatie te vinden.

Beeldmateriaal