Sprekersbureau Assemblee Speakers
Peter de Keyzer

Peter de Keyzer

Econoom gelooft in vooruitgangsoptimisme.

Categorie
Management & Leiderschap, Economie & Financien
Type
Leidinggevende | Ondernemer, Visionair | Innovator
Inzetbaarheid
Keynote spreker
Gesproken talen
Engels Nederlands Frans
Reist vanaf
Belgie

Biografie

Peter De Keyzer (1975)is een bekende opiniemaker in Belgische kranten- en weekbladen en op de sociale media. Tot 2016 was hij hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis. Sedertdien leidt hij zijn eigen strategisch communicatiebedrijf Growth Inc. van waaruit hij zijn vooruitgangsoptimisme verder wil uitdragen dan de banksector. Hij neemt nooit een blad voor de mond, schopt hier en daar tegen een heilig huisje maar zijn visie op mondiale economische ontwikkelingen is altijd verrassend en stevig onderbouwd.

Peter De Keyzer is een creatief denker met beide voeten in de realiteit van vandaag en een optimistische blik op de toekomst. Zijn vooruitgangsdenken vond een neerslag in het boek 'Groei maakt gelukkig'.

Daarnaast is Peter De Keyzer bijzonder geboeid door de weerslag die de nieuwe industriële revolutie heeft, en zal hebben op de werkgelegenheid, op de jobs die op dit ogenblik voorhanden zijn. Wacht ons een toekomst zonder jobs? En wat met jobs zonder toekomst?

Inzetbaarheid

Keynote spreker

Spreker

Beurs en Bank

Peter De Keyzer is afgestudeerd in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Na een korte academische carrière belandde hij in de financiële sector. Hij werkte achtereenvolgens voor KBC Bank, ABN Amro en het Brusselse beurshuis Petercam. Van 2011 tot 2016 was hij hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis, tot hij met Growth Inc. zelf zijn bedrijf oprichtte. Hij is een kritisch observator en analist van de Belgische en Europese economische politiek.

Anders denken in een nieuwe wereld

"Wie naar de wereld van vandaag kijkt ziet veel problemen die onoverkomelijk lijken. Denk aan de globalisering, de vergrijzing, de financiële crisis, de ongelijkheid of het toenemende populisme. We hebben nog altijd de neiging om naar de overheid te kijken in de hoop dat die een kant-en-klare oplossing zal aanreiken. Maar die tijd is voorbij," zegt Peter De Keyzer. "De oplossing op deze uitdagingen moet van onszelf komen."

"De overheid moet de spelregels schrijven, maar moet niet bepalen wie het spel gaat winnen. Mijn boek is geen pleidooi tegen de overheid. Maar om de problemen waar we voor staan op te lossen, hebben we groei nodig, en groei krijg je alleen als de overheid de burgers en de bedrijven de ruimte geeft. Mensen kunnen veel meer dan de overheid voorhoudt" zegt hij hierover in De Standaard.

Nieuwe dynamiek

"We moeten opnieuw gaan geloven in de kracht van de vrije markt. De economie heeft nood aan een nieuwe dynamiek. De vrije markt van morgen is een wereldwijd forum voor creativiteit, persoonlijk initiatief, hersenkracht en ideeën die tegen vastgeroeste denkpatronen ingaan. Dat is de enige manier om vooruit te gaan en om meer welvaart te scheppen, zowel in de rijke als in de arme landen. De toekomst is aan de optimistische dromers en aan de creatieve ondernemers die er niet voor terugdeinzen om risico’s te nemen en out-of-the-box te denken."

"Een maatschappij zonder groei is een maatschappij zonder vooruitgang, is een maatschappij zonder toekomst. Groei maakt dus gelukkig. Niet omdat we ons steeds méér materiële zaken kunnen veroorloven, wel omdat we onze welvaart zelf in handen nemen."

Van basisinkomen tot vlaktaks

"De tijd is rijp voor een keerpunt. Jongeren zijn ondernemender dan ooit. Veel werknemers worden zelfstandig of zelfstandig in bijberoep. We leven in een maatschappij op een breukvlak en vooral: we willen meer dan vroeger ons (professionele) leven zelf vorm geven. Een basisinkomen en een vlaktaks zijn de pijlers van die nieuwe economische architectuur."

Peter De Keyzer in Trends: "Ik pleit voor een basisinkomen en een vlaktaks waarbij elk uur dat je werkt voor iedereen op dezelfde manier wordt belast. Mensen kunnen dan zelf keuzes maken. Ze kunnen zich tevreden stellen met dat basisinkomen omdat ze graag laat opstaan, ze kunnen het basisinkomen gebruiken om bij te studeren, maar ze kunnen er ook voor kiezen om boven op hun basisinkomen 100 uur te werken en dezelfde dure wagen als hun buurman te kopen."

Peter De Keyzer schuwt de controverse niet, hij denkt radicaal en vernieuwend. Zijn verhaal is stevig onderbouwd. Zijn innovatieve ideeën zetten een zeer divers publiek aan het denken, over de vormgeving van de samenleving van morgen en hoe je daar als individu mee kan aan bouwen.

Literatuur