Sprekersbureau Assemblee Speakers
Max Daniel

Max Daniel

vm Hoofd Operatiën en Nationale Crisiscommandant van de Nationale Politie, Strategisch adviseur Korpsleiding en Politiecommissaris.

Categorie
Type
Inzetbaarheid
Moderator, Keynote speaker, Debat
Gesproken talen
Engels Nederlands Duits
Reist vanaf
Nederland

BiografiePersoonlijke visie
“Bijdragen aan een land waar mijn kinderen en hun kinderen, net als ik, met trots, vrij en veilig hun levens kunnen leiden!”

 

BIOGRAFIE MAX DANIEL

Max Daniel is na 46 dienstjaren bij de politie sinds 2022 met vervroegd pensioen. Na het afronden van de Nederlandse Politie Academie (NPA) is hij als jonge inspecteur in Apeldoorn gestart.  Als jonge pelotons-commandant bij de mobiele eenheid heeft hij de passie ontdekt voor het werken onder extreme omstandigheden. Binnen de crisis-organisatie van de politie is hij na een periode als Algemeen Commandant (AC) een van de vier Nationaal Commandanten geworden. Binnen de opsporing heeft Max naast het heimelijk werken, tijd in Turkije doorgebracht als teamleider van grootschalig drugsonderzoek. Geruime tijd heeft hij namens de politie de portefeuille drugs, waarmee hij belast is geweest met advisering met betrekking tot wetgeving en strategisch beleid binnen de politie. Daarnaast speelde hij een rol met betrekking tot samenwerking met internationale partners zoals de Amerikaanse DEA , Zuid-Amerikaanse landen en de Aziatische drugs overleggen. Max is meerdere malen als interim-manager ingezet, waaronder een periode als hoofd opsporing van de Koninklijke Marechaussee op de luchthaven Schiphol. Als waarnemend korpschef is hij na zijn periode in Amsterdam, in Friesland terechtgekomen.

Max Daniel is afgestudeerd bestuurskundige (Twente)


Vanaf 1993 tot 2022 ben in namens de politie de portefeuillehouder drugs geweest. Ik heb in die periode de drugscriminaliteit zien verharden. Hoe de liberale houding en de naïviteit van bestuurders een situatie heeft gecreëerd waarmee onze rechtsstaat onder druk is komen te staan.

Vanaf 2015 tot maart 2022 ben ik als een van de vier Nationale Crisiscommandanten van de nationale Politie verantwoordelijk geweest voor o.a. de aanpak van de migratie instroom, terroristische dreigingen, de coronacrisis met de openbare orde nasleep.

Gedurende mijn gehele loopbaan ingezet voor meer etnische diversiteit binnen de politie. Een politieorganisatie moet niet alleen een samenleving herkennen maar ook door dezelfde samenleving herkend worden.

In 2009 als onderdeel van een management development traject, met tegenzin een coachingstraject  ondergaan.  Op eigen verzoek het traject met een jaar laten verlengen. Dat heeft mijn stijl van leiderschap op een voor mij positieve wijze beïnvloed.

Van 1989 tot 1991 onderzoeksleider geweest van naar een Turks/Koerdische drugsorganisatie. Geruime periode in Turkije gewerkt.  Tijdens het onderzoek kwam er informatie, dat ik en mijn gezin op een dodenlijst van de betreffende organisatie zouden staan. Kort daarna ben ik als teamleider vervangen.

In 1980 begonnen als eerste inspecteur bij de politie met een etnische achtergrond. Voor zover bij mij bekend, is er voor mij niet eerder een “donkere” inspecteur (leidinggevende) bij de politie geweest.

OPLEIDINGEN
-International Learning Action Group (Parelvissers) (Internationale opleiding voor strategische leidinggevenden van de politie)
-Postdoctorale Leer gang Cultural Diversity and Organizational Effectiveness (Universiteit Nyenrode)
-Doctoraalstudie bestuurskunde (Universiteit Twente)
-Master of Public Management (Universiteit Twente)
-Nederlandse Politie Academie


WERKERVARING

2019-   2022
Strategisch adviseur Korpsleiding
Nationaal Commandant Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden.
Portefeuillehouder Drugs Nationale Politie
Implementatie manager Dienst Specialistische Interventies

2013- 2019
Hoofd Operatien Politie Eenheid Noord Nederland (Fryslân, Drenthe en Groningen) Tevens Nationaal Commandant Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden.
Plv. Korpschef Regiopolitie Fryslân.

2010-   2012   
Van april tot oktober waarnemend korpschef Regiopolitie Fryslân.

2008- 2010
Lid korpsleiding (september 2008) Regiopolitie Fryslân. Belast met de portefeuilles; gebiedsgebonden politiezorg, directe opsporing en professioneel kompas.
 

Inzetbaarheid

Moderator
Keynote speaker
Debat

Spreker

OVER SPREKER & DAGVOORZITTER MAX DANIEL

“Het begrijpen van de ontwikkelingen in onze samenleving is een “must” voor het vinden van oplossingen, overigens hoef je nergens begrip voor te hebben”.


Veel van de huidige problemen in onze maatschappij, komen voort uit de “afstand” tussen besluitvormers en de samenleving. Een omgeving waarbij met name managers de dienst uitmaken en waar onvoldoende leiderschap aanwezig is. Het niet concreet benoemen van problematieken, de angst om geframed te worden spelen hierbij een rol. Deze houding en onze geweldige infrastructuur, blijken aantrekkingskracht te hebben op nationale en internationale criminele groeperingen en organisaties. Op dit moment missen wij denkkracht op politiek/ bestuurlijk niveau om ons hiertegen te weren. De angst onder toga-dragers na de aanslagen op o.a. Wiersum en de Vries is hier o.a. het gevolg van. Wij hebben als samenleving voldoende denkkracht deze ontwikkelingen te bestrijden. Wij zullen onze multiculturele samenleving beter moeten begrijpen. Je lost problemen pas op wanneer je ze ook oprecht begrijpt. Enkel geen begrip hiervoor hebben, brengt ons niet verder.