Sprekersbureau Assemblee Speakers
Herman Van Rompuy

Herman Van Rompuy

Wil je Herman Van Rompuy boeken? Assemblee Speakers is het officiële boekingskantoor van Herman Van Rompuy. Hier kun je een optreden boeken van Herman Van Rompuy. Vraag een offerte aan bij onze boekers. Het verplicht je tot niets.

Categorie
Politiek, Economie & Financien
Type
Expert | Thought leader, Politicus
Inzetbaarheid
Keynote spreker, Expert
Thematiek
European Economics (Macro), European Foreign Policy, European Politics
Talen
EN NL F
Afkomstig van
Belgie

Biografie

De Belgische Herman Achille van Rompuy was de eerste President van de Europese Commissie van Staatshoofden en Regeringen. In december 2009, bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, trad hij aan als permanente voorzitter van de Europese Raad. In 2012 werd hij herkozen voor een tweede termijn, die eindigde in november 2014.

Vijf jaar lang zat van Rompuy in de cockpit van de wereldpolitiek. Hij zette zich in voor de stabiliteit van de Euro, is betrokken geweest bij diverse conflicten en had als taak staatshoofden op dezelfde lijn te krijgen als het om Europa ging. Tijdens zijn mandaat gaf Van Rompuy zo’n 250 speeches in binnen- en buitenland en reisde hij evenveel als de paus of president Obama.

Van Rompuy studeerde af aan de Katholieke Universiteit Leuven met een kandidaatsdiploma in de Wijsbegeerte en een licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen. Na eerst als econoom bij de Nationale Bank van België te hebben gewerkt, startte hij in 1973 zijn politieke loopbaan als ondervoorzitter van de CVP-jongeren. Vanaf 1978 was hij lid van het partijbureau van CVP (nu CD&V). Tussen 1988 en 1993 had hij diverse functies binnen zijn partij en het Belgische parlement, waaronder partijvoorzitter en gecoöpteerd senator. Daarnaast doceerde hij van 1980 tot 1987 aan de Handelshogeschool in Antwerpen en van 1982 tot 2008 aan de Vlaamse Economische Hogeschool van Brussel.

In 1993 trad Van Rompuy toe tot de landelijke politiek en bekleedde hij diverse posities. Zo was hij vice-eerste minister en minister van Begroting (1993-1999), lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1999-2008), minister van Staat (2004), voorzitter kamer van Volksvertegenwoordigers (2007-2008) en minister-president van België (2008-2009).

In mei 2014 ontving hij de Karel de Grote-prijs in Aken Duitsland, de hoogste onderscheiding voor Europese verdiensten. Eerder ging deze prijs al naar Winston Churchill, Henry Kissinger, Bill Clinton, Paus Johannes Paulus II en Angela Merkel.

Inzetbaarheid

Keynote spreker
Expert

Spreker

Als spreker trekt van Rompuy de lijn door die hem bekendheid als politicus opleverde; rustige vastheid. Hij spreekt over politieke zaken op een overzichtelijke wijze – in vogelvlucht maar met gevoel voor de mens achter het cijfer. Met een groot gevoel voor zelfrelativering, subtiele humor en een goedbesnaard intellect bied van Rompuy je een blik in de Chambre d’Operation van Europa.

Wij zijn het product van zoveel toevalligheden. Wat is gegeven en wat is vrijheid? Als er al wijsheid is, dan is het dat we gebruik maken van dat toeval op onze weg. Het leven is een compromis, een 'enerzijds, anderzijds'. Evenwicht tussen macht en overheid, tussen individu en collectiviteit, tussen openheid en eigenheid. Maar willen burgers of kiezers vandaag evenwicht? Misschien komt er een dag dat velen het beu zijn dat men bestendig op hun onderbuik mikt en dat men nood heeft aan iets meer. De jaren dertig bij ons kenden de heerschappij van het 'buikgevoel' en waren gevaarlijk, ook zonder migratie. De angst is een stroom die gevoed wordt door vele rivieren. De Europese beschaving heeft een kuur nodig waarin angst omgezet wordt in hoop. 

Topics

European Economics (Macro)
European Foreign Policy
European Politics