Sprekersbureau Assemblee Speakers
Frank van den Boogaard

Frank van den Boogaard

Tribal leadership en coaches die nooit verliezen

Categorie
Veiligheid & Kwaliteit, Sport
Type
Leidinggevende | Ondernemer
Inzetbaarheid
Keynote spreker
Talen
NL
Afkomstig van
Nederland

Biografie

Frank van den Boogaard werd opgeleid als leraar lichamelijke opvoeding aan KALO te Tilburg. In zijn arbeidzame periode in het onderwijs ontwikkelde hij zich als coach en trainer van hoofdklasse hockeyteams. Namens de KNHB fungeerde hij lange tijd als opleider en examinator van trainers en coaches. Samen met Jacques van Rossum was hij lid van de Landelijke Hockey Opleidings- en Ontwikkelingscommisie (H2O) een bondsadviesorgaan voor o.a. talentontwikkeling. Nog steeds is hij actief binnen de topsport als staflid van het mannenteam van hockeyhoofdklasser Oranje-Zwart te Eindhoven. 

Na 15 jaren onderwijs maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven. Intussen geeft hij leiding aan een eigen opleidings- en adviesbedrijf, SOVO Opleiding & Advies te Veghel, gespecialiseerd in communicatie, veiligheid en kwaliteit. In deze periode studeerde hij opleidingskunde, managementsystematiek en mediation. Ook in bestuurlijk opzicht heeft hij diverse taken op zich genomen. Zo was/is hij voorzitter/bestuurslid van diverse maatschappelijke organisaties zoals een sportvereniging, ondernemerskring, stichtingen met betrekking tot de aansluiting onderwijs/arbeid en andere initiatieven met een doorgaans sociale doestelling. 

Enkele jaren terug heeft hij samen met Jacques van Rossum vorm gegeven aan de website coachesdienooitverliezen.nl. Vanaf die tijd is hij actief met lezingen voor ondernemers om de principes van CDNV (op grond van onderzoek van de Amerikaanse sportwetenschappers Smoll en Smith), te transfereren naar leiderschap in het bedrijfsleven, waarbij ook relaties worden gemaakt met de theorieën van o.a. Covey, Collins, Dweck e.a.. Tegelijkertijd worden sportorganisaties, op basis van dezelfde uitgangspunten van CDNV geadviseerd een context, een leerklimaat te bouwen t.b.v. hun opleidingsbeleid zodat jonge sporters een optimale begeleiding krijgen. Een afsprakenkader voor bestuur, trainers en coaches maar ook ouders moet er voor zorgen dat de jonge sporter niet afhaakt. Plezier is daarbij de norm.

Inzetbaarheid

Keynote spreker

Spreker