Sprekersbureau Assemblee Speakers
Ed Nijpels

Ed Nijpels

Nederlands bestuurder en voormalig politicus

Categorie
Duurzaamheid, Energie, Klimaat & Milieu, Economie & Financien
Type
Keynote speaker
Inzetbaarheid
Keynote spreker
Gesproken talen
Engels Nederlands
Reist vanaf
Nederland

Biografie

De term maatschappelijk verantwoord ondernemen geeft precies weer wat drs. Ed Nijpels (1950) belangrijk vindt. Hij spreekt graag over algemene, politieke onderwerpen, maar de combinatie bedrijfsleven, milieu en duurzaamheid heeft zijn bijzondere interesse. Als ex-voorzitter van NLingenieurs, de branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus, houdt Nijpels zich sinds mei 2008 onder meer bezig met gerelateerde maatschappelijke thema's als mobiliteit en bereikbaarheid, klimaatverandering en veiligheid. NLingenieurs-bureaus leveren diensten op het gebied van infrastructuur, bouw, water, ruimtelijke ordening en projectmanagement. Allemaal onderwerpen waarmee Nijpels als ex-bestuurder en politicus ervaring en affiniteit heeft. In 1988 presenteert hij als minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en in 1989 het allereerste, door coalitie en oppositie gewaardeerde Nationaal Milieubeleidsplan. In de jaren negentig is hij (mede-)presentator van de TROS-programma's 'Aktua Export', 'Aktua in bedrijf' en 'Licht op groen', waarin hij aandacht vraagt voor de uitstekende prestaties van het Nederlandse bedrijfsleven, zonder de effecten op het milieu te vergeten. Sinds juni 2015 heeft hij zijn voorzitterschap bij NLingenieurs achtergelaten.

Als Nijpels begin 2008 - na negen jaar - terugtreedt als Commissaris der Koningin van de provincie Friesland heeft hij al een imposante politieke en maatschappelijke carrière achter de rug. Die begint als hij als 18-jarige lid wordt van de VVD. Hij studeert rechten in de vrije studierichting van de Rijksuniversiteit Utrecht, waardoor hij geen mr. maar drs. voor zijn naam mag zetten. Nijpels doceert maatschappijleer op een RK lyceum in Roosendaal, voordat hij in 1976 lid wordt van de gemeenteraad van Bergen op Zoom. In 1977 wordt hij lid van de Tweede Kamer en in 1982 volgt hij - 32 jaar jong - Hans Wiegel op als fractievoorzitter van de VVD. Hij is lijsttrekker voor de VVD bij de Kamerverkiezingen van 1982 en 1986. In 82 behaalt hij de grootste verkiezingswinst voor de VVD ooit, tien zetels. Na zijn ministerschap in het kabinet Lubbers II (1986-1989) is hij nog ruim een half jaar Kamerlid. In 1990 vertrekt Nijpels naar Breda, waar hij een dikke vijf jaar burgemeester is. Van augustus 2009 tot februari 2010 is Ed Nijpels bestuursvoorzitter van ABP, Algemeen Burgelijk Pensioenfonds.

Ed Nijpels zelf is bij wijze van spreken een voorbeeld van duurzame bedrijvigheid. Hij is voorzitter van Thuiswinkel.org, de branchevereniging voor bedrijven die producten en/of diensten op afstand, vooral online, aanbieden, en voorzitter van de Raad van Toezicht van de AVROTROS. Daarnaast is hij lid van een aantal Raden van Commissarissen, voorzitter van maatschappelijke organisaties als het Klimaatcentrum van het Internationale Rode Kruis, de stichting Energie Prestatie Keur, Ronald McDonald Kinderfonds, de stichting Milieu Centraal, de stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders en 'Water for Life'. In totaal bekleedt Nijpels zo'n dertig nevenfuncties. Eerder is hij goodwillambassadeur geweest van UNEP, de milieuorganisatie van de Verenigde Naties en heeft hij als voorzitter van de Taskforce Ouderen en Arbeid en de Regiegroep Grijs Werkt - adviescommissies van het kabinet - adviezen gegeven over het aan het werk krijgen en houden van 55-plussers. Een onderwerp dat hem nog steeds na aan het hart ligt. Volgens Nijpels neemt slechts 45 procent van de bevolking boven 55 jaar deel aan het arbeidsproces. Door bijvoorbeeld de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen en het ontziebeleid af te schaffen, kan de arbeidsparticipatie in deze leeftijdscategorie groeien.

Ed Nijpels bewaakt namens de Sociaal-Economische Raad het Energieakkoord dat in september 2013 door kabinet, sociale partners, maatschappelijke organisaties en de milieubeweging is gesloten. Dat moet er voor zorgen dat 16 procent van onze energie in 2023 duurzaam wordt opgewekt. Ook dient elk jaar 1,5 procent minder energie verbruikt te worden.

Dat zijn vele activiteiten niet onopgemerkt blijven blijkt uit de onderscheidingen die hij heeft gekregen. Nijpels is onder meer Commandeur in de Orde van Oranje Nassau, Commandeur in de Orde van de Gouden Ark, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Commandeur in de Orde van Verdienste van de Republiek Polen, Commandeur in de Leopolds Orde (België) en Grootofficier in de Orde van de Eikenkroon (Luxemburg). Hij heeft de Eimert Sinoo-prijs van de FNV gekregen voor bijzondere initiatieven op het terrein van de arbeidsomstandigheden in de bouw. Ed Nijpels is een van de zes politici die sinds 1815 zowel Kamerlid, als burgemeester, minister en Commissaris der Koningin zijn geweest.

Inzetbaarheid

Keynote spreker

Spreker

Onderwerpen

1. Politiek

2. Mobiliteit en bereikbaarheid

3. Klimaatverandering

4. Veiligheid

5. Infrastructuur, bouw, water, ruimtelijke ordening en projectmanagement

6. Bedrijfsleven, milieu en duurzaamheid