Speakersbureau Assemblee Speakers
Somaya Moll

Somaya Moll

Bewust leiderschap voor de toekomst | Sociaal ondernemer | SER Topvrouw | internationale VN expert, trainer, coach en spreker | politicoloog met een visie voor een betere wereld

Category
Transition & Transformation, Global Economy, Diversity & Inclusion, Hunger & Food chain, Leadership, Sustainability, Management & Leadership, Role of business in society
Type
Expert | Thought leader, Business coach | Mentor
Employability
Conference Speaker, Business coach, Keynote speaker, Master class
Languages spoken
English Dutch German French Spanish
Travels from
The Netherlands

Biography

Als sociale ondernemer, politicoloog, internationale expert voor de VN en coach houdt Somaya Moll zich sinds 2006 bezig met de persoonlijke en economische ontwikkeling van mensen, bedrijven en landen. Als VN expert doet zij dat sinds 2009 op wereldniveau en als sociaal ondernemer sinds 2006 in Nederland. Met haar bedrijven helpt zij mensen, organisaties en bedrijven bewust leiderschap ofwel ‘playful leadership’ in de praktijk te brengen en daarmee toekomstbestendig te worden.

Playful Business Leaders: bedrijven helpen met toekomstbestendig bewust leiderschap 

Door haar ervaringen als VN project manager in meer dan 30 landen heeft Somaya Moll geleerd hoe de wereld(economie) werkt maar ook hoe groot de economische ongelijkheid is. Dit is onhoudbaar. Zij is ervan overtuigd dat zo lang wij elkaar niet echt horen en zien, en vanuit angst in plaats van vertrouwen handelen, de maatschappelijke spanningen alleen maar zullen toenemen.

Met haar 3 bedrijven helpt Somaya Moll mensen, organisaties en bedrijven bewust leiderschap in de praktijk te brengen en bij te dragen aan een betere toekomst. Haar bedrijf Playful Business Leaders doet dit met coaching, trainingen en de erkende beroepsopleiding Playful Business Leaders, waarbij de focus ligt op hoe organisaties en bedrijven zich het best kunnen ontwikkelen en positioneren te midden van alle maatschappelijke veranderingen, zowel intern en extern. Ook bieden ze mentorschap programma’s waarin je als professional wordt gekoppeld aan een kind met minder kansen – om écht uit je bubbel te stappen en te groeien als mens én professional.

Haar bedrijf Bright | international development services is een consultancy bureau dat als doel heeft bij te dragen aan economische en sociale ontwikkeling wereldwijd met advies, project ontwikkeling, -implementatie en -evaluatie op het gebied van economische-, industriële ontwikkeling en milieu voor internationale organisaties en NGO’s.

Haar bedrijf Moll Academy biedt als sociale onderneming allerlei onderwijsdiensten en coaching voor jongeren, volwassenen en scholen aan in Nederland, met een duidelijke visie om mensen in hun kracht te zetten. Tot nu toe heeft Moll Academy meer dan 7000 sterke, bewuste leiders van nu én de toekomst opgeleid – jong en oud. De missie van Moll Academy is een bijdrage te leveren aan een meer gelijke en harmonieuze samenleving, door de kloof tussen arm en rijk, hoog- en laag opgeleid, jong en oud te overbruggen.

Hiernaast maakt Somaya Moll podcasts en schrijft artikelen over bewust leiderschap en is zij bezig met een boek over dit thema.

Somaya Moll heeft samengewerkt met bedrijven zoals Shell, Unilever, Nationale Politie, Parnassia.


Somaya Moll’s werkervaring:

Sociaal ondernemer en VN expert: Global Economic Development en interculturele vaardigheden

Moll Academy BV is in 2006 als sociale onderneming opgericht door Somaya Moll, met een duidelijke visie om mensen in hun kracht te zetten door onderwijs en coaching.

Naast Moll Academy werkt Somaya Moll sinds 2009 ook voor de VN; eerst als project manager bij United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) in Wenen en sinds 2017 als internationale expert. In meer dan 30 landen heeft zij grootschalige (€ 5-20 miljoen) projecten ontwikkeld en geïmplementeerd, in met name Afrika en Oost-Europa, op het gebied van werkgelegenheid, finance, start-ups, waardeketen-ontwikkeling en industriële- en economische ontwikkeling – vaak in een complexe multistakeholder context met een nationale overheid (Minister) als opdrachtgever, een grote donor als de EU en de (inter)nationale markt als doelgroep en stakeholder.

Zij heeft daarnaast veel trainingen over deze onderwerpen wereldwijd gegeven aan Ministers, diplomaten, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Als project manager, trainer, coach, auteur en spreker op internationale conferenties heeft zij zich niet alleen wetenschappelijk verdiept in deze onderwerpen maar ook geleerd de ander echt te zien en begrijpen, met als doel bij te kunnen dragen aan de (economische) ontwikkeling van groepen mensen, sectoren en landen.


 

Employability

Conference Speaker
Business coach
Keynote speaker
Master class

Speaker

SOMAYA MOLL ALS SPREKER

Bewust Leiderschap voor de toekomst: hoe word ik als bedrijf of organisatie toekomstbestendig?

Sociale en economische systemen staan wereldwijd onder druk. Verandering is onvermijdelijk omdat veel huidige systemen niet meer werken of stakeholders de systemen deze niet meer accepteren. Alleen de vraag is vervolgens: wat kan ik er zelf mee en wat kan (of móet) mijn organisatie of bedrijf ermee? Veel bedrijven en organisaties hebben de volgende vragen:

  • Hoe verhoud ik mij als bedrijf tot de maatschappelijke uitdagingen van nu?
  • Zowel intern als extern ervaren veel bedrijven druk en een noodzaak tot verandering, maar hoe? Hoe maak ik de shift naar een toekomstbestendig bedrijf?
  • Welke skills heeft een leider van de toekomst?
  • Hoe worden organisaties en bedrijven vormgegeven in de toekomst?
  • Hoe blijf ik een aantrekkelijke werkgever?
  • Hoe vinden mijn werknemers meer balans en zingeving, wat hen vervolgens productiever maakt?


ONDERWERPEN PRESENTATIES SOMAYA MOLL:

Bedrijven in tijden van maatschappelijke verandering / Leiderschap van de toekomst
Sociale en economische systemen staan wereldwijd onder druk. Verandering is onvermijdelijk omdat veel huidige systemen niet meer werken of stakeholders de systemen deze niet meer accepteren. Alleen de vraag is vervolgens: wat kan ik er zelf mee en wat kan (of móet) mijn organisatie of bedrijf ermee? Veel voorkomende vragen bij allerlei bedrijven en organisaties zijn: Hoe verhoud ik mij als bedrijf tot de maatschappelijke uitdagingen van nu? Zowel intern als extern ervaren veel bedrijven druk en een noodzaak tot verandering, maar hoe? Hoe maak ik de shift naar een toekomstbestendig bedrijf? Welke skills heeft een leider van de toekomst? Hoe worden organisaties en bedrijven vormgegeven in de toekomst? Hoe blijf ik een aantrekkelijke werkgever? Hoe vinden mijn werknemers meer balans en zingeving, wat hen vervolgens productiever maakt? Somaya Moll zet in haar speech het publiek aan het denken over deze vragen en inspireert met actuele voorbeelden.

Maatschappelijk bewustzijn: breed wereldbeeld cruciaal, juist nu!
Wist je dat 10% van de wereldbevolking 52% van het globale inkomen verdient, 76% van de globale welvaart bezit en zorgt voor 48% van de CO2 uitstuit op deze wereld? En dat 50% van de wereldbevolking (de armsten ofwel de bottom billion genoemd) slechts 8,5% van het globale inkomen ontvangt? Aan de hand van haar levensverhaal vertelt Somaya Moll hoe zij als kind zich al bewust werd van haar ‘white privilege’ en waarom zij dit heeft afgeleerd. Andere perspectieven omarmen en op wereldniveau werken aan eerlijke economische groei hebben haar verrijkt als mens en een echte leider van nu én de toekomst gemaakt. Deze ervaring deelt zij graag, om te inspireren: als je je eigen wereldbeeld verbreedt, verrijkt het je niet alleen, maar versterkt het ook je leiderschapskwaliteiten. Cruciale kwaliteiten om te bezitten, juist in deze tijd van verandering!

Van Ego- naar Eco-systeem
Er zijn veel maatschappelijke problemen om op te lossen. Ongelijkheid neemt toe en polarisatie rukt op. Boze mensen, ongeruste mensen. De verkiezingsuitslag van 22 november 2023 geeft een signaal van ontevredenheid met de huidige politieke elite.  We weten inmiddels vaak goed wat we niet willen, maar wat willen we wel? Wat is de toekomst die we samen willen vormgeven? De toekomst roept steeds meer vragen en zorgen op. Waar blijft het antwoord, wat is de oplossing?
Hoe gaan we van een neoliberaal systeem waarin we gewend zijn in groei te denken - waar winst hoger in de ranglijst staat dan levensgeluk en een gezonde wereld - naar een wereld die meer in harmonie is? Hoe gaan we van een ego- naar een ecosysteem? Een eco-systeem waarin er meer gelijkheid, harmonie en een beter klimaat is. In deze speech geeft Somaya Moll interessante inzichten en voorbeelden hoe je als bedrijf deze shift zou kunnen maken.

Bewust leiderschap
Wie ben je als bewust leider? Jij als bewuste leider maakt echt verbinding met je omgeving. Echt in contact staan met de maatschappij om je heen. Niet alleen vanuit theorie en leuke case studies een trucje uitoefenen maar vanuit authenticiteit, vertrouwen, integriteit en bewustzijn handelen en zijn. Dat is wat de wereld nu nodig heeft in deze tijd van ingrijpende maatschappelijke veranderingen en toenemende ongelijkheid. Stevige, integere leiders die denken in termen van verbinding en oplossingen. In balans met de maatschappij om hen heen. Bewuste leiders van nu én de toekomst! Somaya Moll brengt in deze speech mooie voorbeelden van bewuste leiders.

De shift van angst naar vertrouwen
Veel mensen denken en handelen vanuit angst: het dagelijkse nieuws speelt hier ook erg op in. Als dit je dagelijks frame is, bepaalt dit ook je werkelijkheid en je waarheid. Het leidt tot machtspellen, ego-strijd, ontevredenheid, depressie en weinig energie. Met burn-out en een toxische sfeer in je bedrijf als gevolg. Als we niet meer denken vanuit angst of vanuit tekorten, dan ontstaat er ruimte voor vertrouwen. Vertrouwen in plaats van angst maakt een cruciaal verschil. Het geeft ruimte voor creativiteit, voor levensvreugde en harmonie met je omgeving. De noodzaak tot ego-strijd is er niet meer zo want je denkt niet in termen van tekort of hiërarchie. Je kunt nog steeds met vertrouwen een winstgevend bedrijf leiden. Je kunt nog steeds een fijn salaris verdienen als bestuurder van een winstgevend bedrijf én tegelijkertijd je inkomsten eerlijker verdelen onder je medewerkers én aandeelhouders. In deze speech geeft Somaya Moll inzichten in waarom de shift van angst naar vertrouwen zo belangrijk is in deze tijd van maatschappelijke verandering.

Naast spreker over deze onderwerpen, is Somaya Moll ook beschikbaar als (bedrijfs)coach en trainer in bedrijven en organisaties.