Speakersbureau Assemblee Speakers
Sihame El Kaouakibi

Sihame El Kaouakibi

De jeugd is geen probleem, maar juist de sleutel voor de toekomst.

Category
Business & Management, Energy, Climate & Environment, Politics, Culture, Music & Society
Type
Business leader | Entrepeneur, Visionair | Innovator
Employability
Keynote speaker, Debate
Languages
EN NL
Origin
Belgium

Biography

Sihame El Kaouakibi (1986) is oprichtster en coördinator van Let’s Go Urban. Ze is afgestudeerd als onderwijzeres en heeft daarna haar masters in de Onderwijskunde behaald aan de VUB. Terzelfdertijd heeft ze fulltime doorgewerkt aan haar succesverhaal Let’s Go Urban, dat toekomst moet bieden aan jongeren in de stad, waar ze ook vandaan komen. In haar boek #Believe , zet Sihame die missie nog kracht bij, om iedereen te overtuigen van haar #believe in de nieuwe generatie. In 2014 richt ze met haar uitgesproken engagement haar eigen vennootschap op, ‘A WOMAN’S VIEW, dat consultancy aanbiedt en concepten ontwikkelt voor bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen mbt sociaal economisch ondernemen, jongeren(culturen) en de omgang met verstedelijking.

Sihame El Kaouakibi is op haar jonge leeftijd gelauwerd als eerste 'Antwerpenaar van het jaar' (2011) en stapelt sedertdien de prijzen op, zoals de 'Vlaamse Cultuurprijs 2012', 'Belgium's Outstanding Young Person', 'Straffe Madam 2013'. Ze komt ook voor in de Knack-lijst van '30 sterke vrouwen die de wereld veranderden' en staat 8ste in hun powerlijst van ‘meest invloedrijke allochtonen van België’.

Employability

Keynote speaker
Debate

Speaker

Let’s Go Urban

Sihame El Kaouakibi (1986) is opgegroeid in Boom (Antwerpen) en studeerde in 2008 af als onderwijzeres aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen. Daarna is ze gestart met een combinatie van de dingen die ze graag doet en haar boeien. Ze behaalde haar masters in de Onderwijskunde aan de Vrije Universiteit Brussel en werkt fulltime aan haar succesverhaal Let’s Go Urban, dat ze zelf heeft opgericht. Let’s Go Urban is ontstaan doordat Sihame zelf een antwoord wilde bieden op de verjonging van onze samenleving. Haar visie om te allen tijde, ook in moeilijke tijden, te investeren in de perspectieven van jongeren, tracht ze bij verschillende stakeholders te doen doordringen, door haar eigen resultaten.

De stad voor de jongeren

Sihame El Kaouakibi staat bekend als een vrouw die strijdvaardig is , hands-on is en ervoor zorgt dat de overheid, de ondernemingen, het onderwijs, de media, de burger en andere actoren op hun verantwoordelijkheden worden gewezen en overtuigt hen om te investeren in ons meest kostbaar kapitaal, de nieuwe generatie. Volgens haar moet er vooral geïnvesteerd worden in jongeren en de zwakkeren in onze maatschappij. Tegelijkertijd moet er strenger toegekeken worden op ‘het systeem’ en de hiaten daarvan. Sihame wil de jongeren in de grootstad meer perspectieven bieden. Via passies voor dans tot streetfood zet ze sterk in op ‘empoweren’ van jongeren en op het bevorderen van hun ondernemingszin en weerbaarheid, op hun goesting om te werken en/of te ondernemen.

Kloof dichten

In een interview met ZO van februari 2016 profileert Sihame zich als bruggenbouwer: “Zoveel bedrijven op zoek naar goeie medewerkers en zoveel jongeren met talent en passie, die mekaar niet vinden: die kloof wil ik helpen dichten... Vandaag ontvangen we in Antwerpen op diverse locaties ruim duizend jongeren. Stadsjongeren, die een doorsnee van onze samenleving vertegenwoordigen in afkomst, cultuur, religie en socio-economische achtergrond… Naast onze technische coaches voor dans en muziek heeft elke groep een persoonlijke ‘young coach’, … en wie individuele begeleiding zoekt kan terecht bij een trajectbegeleider… Zo stroomt elk jaar 20% van onze jongeren door naar een job in de creatieve sector. Maar we hebben ook al schilders, marketeers, bankbedienden, sales mensen, woordvoerders… afgeleverd.

Marketing

Het weekblad Trends merkt op dat ook de marketing van Let's Go Urban goed zit. Sihame: "Toch heb ik geen marketingachtergrond en we volgen ook geen vergezochte strategie. 'Practice what you preach', is wat wij proberen te doen. Doen wat je zegt, waarmaken wat je belooft, dat moet volgens mij marketingregel nummer één zijn. Toch wordt daar vaak tegen gezondigd."
Let's Go Urban heeft geen flyers en gebruikt geen advertenties. "We zijn wel actief op Facebook, Twitter en YouTube. Wat we daar posten werkt, omdat het écht is. Het is authentiek omdat we daarop tonen wat onze eigen jongeren kunnen. Anderen zien dat het geen onbereikbare droom is, dat het jongeren zijn zoals zij, die ze persoonlijk kennen. Dat inspireert en motiveert hen. En verder zijn onze eigen medewerkers onze ambassadeurs: de meeste van onze lesgevers en stafmedewerkers zijn doorgestroomd vanuit onze recreatieve werking."

Engagement

In het boek #Believe , dat ze in 2013 uitbrengt zet Sihame haar missie kracht bij. Ze wil iedereen overtuigen van haar #Believe in de nieuwe generatie. Met hetzelfde engagement richt ze in 2014 haar eigen vennootschap op ‘A WOMAN’S VIEW, waar ze consultancy biedt aan en concepten ontwikkelt voor bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen mbt sociale innovatie, jongeren, stadsontwikkeling, verstedelijking, urban culture, ondernemerschap, onderwijs, …

Niet alleen bereikt ze een reflectie van onze zeer diverse samenleving, ze slaagt er tevens in om haar missie aan het grote publiek over te brengen met haar lezingen en sterke aanwezigheid in verschillende sectoren. Sihame maakt een succesvolle vertaalslag naar overheden en andere partners in binnen- en buitenland.

Succes wordt beloond

Sihame El Kaouakibi werd op haar jonge leeftijd al gelauwerd als eerste 'Antwerpenaar van het jaar' (2011) en sleepte prijzen in de wacht als 'Vlaamse Cultuurprijs 2012', 'Belgium's Outstanding Young Person', 'Straffe Madam 2013'. Ze komt ook voor in de lijst van '30 sterke vrouwen die de wereld veranderden' volgens Knack.
Ze zetelt in verschillende bestuursorganen, als lid van de Algemene vergadering en de Adviesraad van de Sociale Innovatiefabriek, als voorzitter van de Provinciale Adviescommissie Cultuur in Antwerpen en als voorzitter van De Schoolbrug. Sinds januari 2015 zetelt ze in de Raad van Bestuur van de VRT als jongste lid ooit, als onafhankelijke voor Open VLD.