Speakersbureau Assemblee Speakers
Paul Schnabel

Paul Schnabel

Senator social affairs, welfare and economic affairs. Assemblee Speakers is the official booking agent of Paul Schnabel. Contact Paul Schnabel as keynote speaker at your event directly through Assemblee Speakers!

Category
Science & Education, Politics, Economy & Finance, Health, Food & Welfare, Culture, Music & Society
Type
Expert | Thought leader, Scientist, Politician
Employability
Keynote speaker, Expert, Moderator/ Presenter, Breakout session, Debate
Languages spoken
English Dutch German
Travels from
The Netherlands

Biography

Paul Schnabel (1948), van 1998 –2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en ex-kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, is een van de twaalf universiteitshoogleraren van de Universiteit Utrecht en lid van de Eerste Kamer voor D66. Hij is daarnaast o.a. lid van de Raad van Toezicht van ING Nederland, voorzitter van de RvT van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland ( verantwoordelijk voor 5,5 miljoen .nl-domeinnamen), penningmeester van het Koninklijk Concertgebouworkest en voorzitter van het bestuur van het Nederlands Openluchtmuseum. Vele jaren was hij columnist van NRC-Handelsblad en het Financieele Dagblad. Als directeur van het SCP stond hij in de top-tien van De Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen kende hem in 2010 de tweejaarlijkse Academiepenning toe, hij is erelid van de Nederlandse Sociologische Vereniging, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en drager van het Bundesverdienstkreuz. In 2014 bezette hij de Queen Wilhelmina Chair bij Columbia University in New York. In de laatste twee jaar gaf hij veel lezingen (ook in het Engels en het Duits) over de verzorgingsstaat, de politieke situatie in Nederland en de Europese Unie, gezondheidszorg, onderwijs, volkshuisvesting, pensioenen en vergrijzing, etnische minderheden, geluk, vertrouwen, kunst en cultuur. Hij heeft ook veel ervaring als conferentievoorzitter en discussieleider. 

Employability

Keynote speaker
Expert
Moderator/ Presenter
Breakout session
Debate

Speaker

Onderwerpen

  • De sociale staat van Nederland (stemming in het land, maatschappelijk ongenoegen; situatie op het gebied van werk, onderwijs, gezondheid, wonen, sociale zekerheid, politieke en maatschappelijke participatie, mobiliteit, sport, media, integratie minderheden, emancipatie; positie van Nederland in de EU; crisis en recessie; demografie);
  • Kunst en cultuur, in het bijzonder de Nederlandse schilderkunst 17e-19e eeuw;
  • Positie van bijzondere groepen in de samenleving: ouderen (vergrijzing), etnische minderheden;
  • Geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie.
  • Pensioenen
  • Vergrijzing
  • Gezondheidszorg

Literature