Speakersbureau Assemblee Speakers
Maxime Verhagen

Maxime Verhagen

Oud-minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Category
Business & Management, Politics
Type
Business leader | Entrepeneur, Politician
Employability
Keynote speaker, Debate
Languages
EN NL
Origin
The Netherlands

Biography

Maxime Verhagen was tot november 2012 minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en viceminister-president. Voordien was hij minister van Buitenlandse Zaken, minister voor Ontwikkelingssamenwerking en fractievoorzitter van de CDA Tweede Kamerfractie. 

Van 1994-2007 was hij lid van de Tweede kamer en van 1989-1994 was hij lid van het Europees Parlement. Hij is van beroep historicus, maar was al tijdens zijn studie lid van de gemeenteraad van Oegstgeest en medewerker van het CDA in de Tweede kamer. Tijdens de formatiebesprekingen van de kabinetten Balkenende 1 t/m 4 en het kabinet Rutte-Verhagen was hij onderhandelaar namens het CDA. Tijdens zijn ministerschap van Economische Zaken introduceerde hij het topsectorenbeleid, waarmee ondernemers, onderzoekers en overheid gezamenlijk een bedrijfslevenbeleid realiseerden om aan de top van de wereldeconomie te blijven behoren. Ook zette hij de green deals op waarmee burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden afspraken kunnen maken op het gebied van duurzaamheid. Hij speelde een belangrijke rol bij de redding van Nedcar. Samen met minister De Jager drong hij aan op strengere naleving van de Europese begrotingsregels en op een grotere rol van de Europese Commissie bij het toezicht op het economisch beleid van de lidstaten van de EU. Tijdens zijn ministerschap van Buitenlandse Zaken was hij voorzitter en gastheer van een internationale conferentie in Den Haag over de toekomst van Afghanistan. Ook oefende hij grote druk uit op de regering van Servië om mee te werken met het Joegoslavië Tribunaal met name bij de opsporing van Ratko Mladic. 

Employability

Keynote speaker
Debate

Speaker