Speakersbureau Assemblee Speakers
Jan Kamminga

Jan Kamminga

Voormalig voorzitter Vereniging FME-CWM

Category
Business & Management, Politics
Type
Expert | Thought leader, Business leader | Entrepeneur, Politician
Employability
Keynote speaker, Moderator/ Presenter
Languages
EN NL
Origin
The Netherlands

Biography

Jan Kamminga, geboren in 1947 in Groningen, behaalde in 1966 het HBS-A-diploma en werd in 1969 beëdigd als makelaar-taxateur onroerend goed. Van 1967 tot 1996 was hij directeur en medeaandeelhouder van een makelaarskantoor. 

Jan Kamminga bekleedde een groot aantal nevenfuncties op politiek terrein en in het bedrijfsleven. Zo was hij van 1987 tot voorzitter van het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (KNOV) / Koninklijke Vereniging MKB-Nederland en lid van het Dagelijks Bestuur van de SER. 

Op politiek terrein vervulde de heer Kamminga diverse functies op nationaal en Europees niveau. Van 1976 tot 1980 was hij lid van het hoofdbestuur van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en voorzitter van het Provinciaal Bestuur Groningen van de VVD. In 1981 werd hij benoemd tot voorzitter van de VVD. In 1982 trad hij toe tot het bestuur van de Federatie Europese Liberale Partijen. Beide functies bekleedde hij tot 1986. 

Jan Kamminga werd met ingang van 1 januari 1997 benoemd tot Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland. Een functie die hij bekleedde tot 31 december 2004. 

Van 12 november 2004 tot 15 oktober 2011 was hij voorzitter van de Vereniging FME-CWM.

Vanaf mei 2012 is hij voorzitter NVMP (Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten).

Nevenfuncties J. Kamminga:
Voorzitter Raad van Commissarissen Woningnet N.V. ; 
Voorzitter Raad van Commissarissen Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW); 
Lid Raad van Advies Nederlandse Orde van Accountants-Administratie (NovAA) ; 
Lid Raad van Advies Herinneringscentrum Kamp Westerbork; 
Lid Raad van Commissarissen van IPMMC (vastgoed projectontwikkeling); 
Lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Vereniging VNO-NCW.; 
Plv. lid van de Sociaal-economische Raad; 
Lid Raad van Advies Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR). 

Employability

Keynote speaker
Moderator/ Presenter

Speaker