Speakersbureau Assemblee Speakers
Jacqueline Cramer

Jacqueline Cramer

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2007–2010). Als hoogleraar duurzaam ondernemen zet zich in voor een beter milieu.

Category
Energy, Climate & Environment, Science & Education, Politics
Type
Expert | Thought leader, Scientist, Politician
Employability
Keynote speaker, Debate
Languages spoken
English Dutch
Travels from
The Netherlands

Timeline

  • 2007
  • Begonnen als minister PvdA
  • 1987
  • Doctor in natuurwetenschappen - proefschrift Mission-orientation in ecology
  • 1976
  • cum laude doctoraalexamen behaald in Biologie
  • 1970
  • Universiteit van Arkansas

Biography

Prof. dr. Jacqueline Cramer (1951) was Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (februari 2007 – februari 2010). Daarvoor was zij directeur van Cramer Milieuadvies. In dat kader adviseerde zij meer dan 100 bedrijven op het gebied van duurzaam ondernemen. Tevens was zij sinds 1990 hoogleraar op verschillende universiteiten; het meest recent was zij hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Universiteit Utrecht.

Mevrouw Cramer startte haar loopbaan als universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam (1976-1989) en werkte daarna 10 jaar bij TNO. In het verleden bekleedde zij diverse nevenfuncties, waaronder Kroonlid van de Sociaal Economische Raad, Commissaris bij Shell Nederland, FMO, Dutch Sustainability Research en de ASN fondsen en Lid van de Raad van Toezicht van het Wereld Natuur Fonds, de Universiteit van Maastricht en de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

 

Momenteel is zij werkzaam als Directeur bij het Utrecht Sustainability Institute.

Employability

Keynote speaker
Debate

Speaker

Literature