Speakersbureau Assemblee Speakers
Herman Pleij

Herman Pleij

Schrijver van “Erasmus en het Poldermodel”

Category
Management & Leadership, Science & Education, Culture, Music & Society
Type
Business leader | Entrepeneur, Scientist, Author
Employability
Keynote speaker, Expert
Languages spoken
Dutch
Travels from
The Netherlands

Biography

Herman Pleij, geboren in 1943 te Hilversum. Hij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Promoveerde in 1979 op Het Gilde van de Blauwe Schuit. 

Van 1981 tot 2008 hoogleraar in de Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Was daar van 1990 tot 1992 decaan van de Faculteit der Letteren. In 1993 onderscheiden door de Belgische regering met de Francqui-leerstoel voor buitenlanders, en in 2000 door de Katholieke Universiteit Brussel met een eredoctoraat. Bij zijn afscheid van de universiteit koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Hij is vooral geïnteresseerd in volksliteratuur en –cultuur, toneel, de rederijkers, de betekenis van de vroege drukpers, de ontwikkeling van een burgermoraal en van Nederlandse identiteiten in het algemeen. 

Maakte in 1991 een zesdelige radio- en Tv-serie voor TELEAC onder de titel Sprekend over de middeleeuwen, waarvan ook een boek gemaakt is onder dezelfde titel. Schrijft tevens in dag- en weekbladen over cultuurhistorische onderwerpen. Essays over Nederlandse mentaliteiten en de nationale beschavingsgeschiedenis. 

In 2005 schreef hij "Erasmus en het poldermodel". Dit is tevens zijn meest bekende werk en gaat over lijnen in de vaderlandse geschiedschrijving.

Employability

Keynote speaker
Expert

Speaker

Literature