Speakersbureau Assemblee Speakers
Gerd Leers

Gerd Leers

v.m. Burgemeester Maastricht. Beste Burgemeester van Nederland.

Category
Politics
Type
Business leader | Entrepeneur, Politician
Employability
Keynote speaker, Moderator/ Presenter, Debate
Languages
EN NL
Origin
The Netherlands

Biography

Gerd Leers kreeg nationale bekendheid als burgemeester van Maastricht. 

In 2004 werd hij gekozen tot beste burgemeester van Nederland. Ook ontving hij dat jaar de Machiavelli prijs. Gerd Leers was Lid van de Tweede Kamer en lid van de Raad van Europa. Van 2010-2012 was hij Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. 

Leers is oprichter/ eigenaar van de Vijfde Berg BV, (projectontwikkeling, arbeidsbemiddeling en politiek/ bestuurlijke advisering). Zijn lange (30 jaar) politiek/ bestuurlijke ervaring  en zijn bedrijfsmatige achtergrond (o.a. Pakhoed, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en oprichter eigenaar van SovCon bv ) bieden hem de juiste toerusting voor het werken op het kruisvlak tussen bedrijfsleven en overheid. Projecten waarbij hij betrokken is liggen op het terrein van de herbestemming van onroerend goed, de aanbesteding, de duurzame ontwikkeling en uitvoering van projecten. 

Leers is mede-oprichter en eigenaar van EFG, European Facility Group BV, dat zich richt op de bemiddeling tussen de vraag naar en het aanbod van specifieke arbeidskrachten op technisch / medisch verzorgend terrein. Daarnaast heeft hij het initiatief genomen om de kennis en vaardigheden van ex-politici en bestuurders te benutten ten behoeve van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties  Samen met de Staffing Groep werd GP - Staffing (Government Professionals) opgericht.

Het bedrijf Legering BV, waarvan Leers eveneens aandeelhouder is, richt zich op de oplossing van het probleem van de zogenaamde wees-fietsen dat in veel (studenten-) steden speelt. 

Verder is Leers oprichter/eigenaar van het bedrijf SnowYell bv. Dit bedrijf heeft de eigendomsrechten van een innovatie op sportgebied.  

Leers is tenslotte bij een groot aantal projecten betrokken waarbij hij zich inzet de vastgelopen verhoudingen te normaliseren en de communicatie tussen opdrachtgevers en overheidsinstanties weer in goede banen te leiden. Meerdere projecten zijn inmiddels succesvol afgerond.

Zijn sympathieke benadering en zijn innemende persoonlijkheid maken uw bijeenkomst extra feestelijk. Daarnaast heeft hij ook de nodige dosis humor en leerzame anekdotes. 

Gerd Leers is ook een fantastische adviseur op vele gebieden. Een man niet zozeer van theorie als wel van de praktijk, de harde praktijk.

Employability

Keynote speaker
Moderator/ Presenter
Debate

Speaker