Speakersbureau Assemblee Speakers
Arthur Docters van Leeuwen

Arthur Docters van Leeuwen

Dutch lawyer and top official. Chairman of the Board of Procurators General. Chairman of the Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM).

Category
Type
Expert | Thought leader
Employability
Keynote speaker
Languages
NL
Origin
The Netherlands

Biography

Mr. Arthur Docters van Leeuwen in een Nederlands jurist en topambtenaar. Hij was van 1999 - 2007 voorzitter van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM). Eerder was hij onder meer hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. Docters van Leeuwen bekleed diverse bestuurlijke en financiële adviesfuncties.
Docters van Leeuwen begon zijn loopbaan in 1969 als ambtenaar op de afdeling wetgeving, hoofdafdeling Pensioenen en Wachtgelden, directoraat-generaal Overheidspersoneelsbeleid bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarna was hij van 1970 tot 1980 inspecteur der Rijksfinanciën bij het ministerie van Financiën.
In 1980 keerde hij terug op het Ministerie van Binnenlandse Zaken als plaatsvervangend directeur politie op het directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid. In 1981 werd hij plaatsvervangend directeur-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid.
Begin 1989 werd Docters van Leeuwen benoemd als hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), de huidige AIVD. Hij werd in 1995 opgevolgd door viceadmiraal Nico Buis.
Op 1 januari 1995 werd hij procureur-generaal bij het gerechtshof te Den Haag en voorzitter van het College van procureurs-generaal. In 1998 raakte hij als procureur-generaal in conflict met toenmalig minister van Justitie Winnie Sorgdrager. Dit leidde tot zijn ontslag (Zie de Affaire van Sorgdrager en de procureurs-generaal). Over deze affaire werd in 2003 een docudrama gemaakt, gebaseerd op het boek Klem in de draaideur van Ad van Liempt en Ger van Westing.
Van september 1999 tot 1 juni 2007 was hij bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en haar rechtsvoorganger Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). Na zijn pensionering is Docters van Leeuwen onder andere voorzitter van Holland Financial Centre, research fellow aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en voorzitter van de adviesraad bij IRS, een bedrijf dat zich richt op integriteits- en veiligheidsvraagstukken.
In 2005 was hij aanwezig op de Bilderbergconferentie te Rottach-Egern, Duitsland.
In november 2008 werd hij benoemd als commissaris bij Aegon namens de overheid.
Op 5 oktober 2009 werd bekend dat Docters van Leeuwen de Nederlandse Orde van Advocaten zal gaan adviseren over hoe er beter toezicht kan worden uitgeoefend op advocaten.
In juli 2011 werd hij één van de drie Nederlandse bestuurders bij Oilinvest, nadat het bedrijf de banden met de vroegere Libische staatsaandeelhouders had verbroken en de aandelen waren overgegaan naar een stichting. Oilinvest is één van de grootste van oorsprong Libische bedrijven in Europa, dat vanuit Ridderkerk via dochters in verschillende Europese landen ruim 3.000 benzinestations van Tamoil en een aantal raffinaderijen exploiteert. 

Employability

Keynote speaker

Speaker