Speakersbureau Assemblee Speakers
André Rouvoet

André Rouvoet

Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland. Voorzitter St. Present. Voorzitter Commissie Kwaliteitskader Jeugdzorg.

Category
Management & Leadership
Type
Business leader | Entrepeneur, Politician
Employability
Keynote speaker, Moderator/ Presenter, Breakout session, Debate
Languages spoken
English Dutch
Travels from
The Netherlands

Biography

André Rouvoet was van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister voor Jeugd en Gezin en viceminister-president. Van 23 februari tot 14 oktober 2010 was hij tevens minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Van november 2002 tot april 2011 was de heer Rouvoet politiek leider van de ChristenUnie. Hij was van 17 mei 1994 tot 22 februari 2007 en van 17 juni 2010 tot 19 mei 2011 Tweede Kamerlid, eerst voor de RPF en vanaf 13 mei 2001 voor de ChristenUnie. 

De heer Rouvoet was in 1989-1994 directeur van de Marnix van Sint Aldegonde Stichting, het wetenschappelijk bureau van de RPF, en tevens docent aan de Evangelische School voor Journalistiek. Sinds 1 februari 2012 is hij voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland.

André Rouvoet heeft een lange loopbaan in de politiek achter de rug. Ruim een kwart eeuw lang heeft hij in tal van functies en tot op het hoogste niveau meegedraaid in de nationale politiek: fractiemedewerker, directeur van een politiek-wetenschappelijk instituut, docent staatsinrichting en politicologie, Kamerlid, fractievoorzitter en politiek leider van de ChristenUnie, vice-premier en minister.

In 2003 ontving hij de Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid en in 2004 werd hij door de parlementaire pers gekozen tot Politicus van het jaar.

Na zijn vertrek uit de politiek in mei 2011 werd Rouvoet voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, de branche-organisatie van de ziektekostenverzekeraars. Daarnaast is hij o.a. actief als voorzitter van Stichting Present (een landelijke vrijwilligersorganisatie) en lid van diverse besturen en raden van toezicht in de sectoren van zorg, omroep, onderwijs en jeugdzorg.”

Employability

Keynote speaker
Moderator/ Presenter
Breakout session
Debate

Speaker

Als liefhebber van het politieke debat heeft hij zich doen kennen als een scherp debater en een bevlogen spreker over zeer uiteenlopende onderwerpen: democratie en rechtsstaat, justitie, grondrechten, kerk en staat, christelijke politiek, onderwijs, zorg, jeugd & gezin, functioneren Tweede Kamer en kabinet, enzovoort.

Literature