SchnabelPaul03.jpg

Paul Schnabel

'Weet wat er in de Nederlandse samenleving en politiek speelt’.

Categorie
Wetenschap & Onderwijs, Politiek, Economie & Financien, Gezondheid, Voeding & Welzijn, Cultuur, Muziek & Maatschappij
Type
Expert & Thought leader, Wetenschapper, Politicus
Inzetbaarheid
Keynote spreker, Expert, Dagvoorzitter/ Presentator, Workshops, Debat
Talen
EN NL DE
Afkomstig van
Nederland

Biografie

Paul Schnabel (1948), van 1998 –2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en ex-kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, is een van de twaalf universiteitshoogleraren van de Universiteit Utrecht en lid van de Eerste Kamer voor D66. Hij is daarnaast o.a. lid van de Raad van Toezicht van ING Nederland, voorzitter van de RvT van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland ( verantwoordelijk voor 5,5 miljoen .nl-domeinnamen), penningmeester van het Koninklijk Concertgebouworkest en voorzitter van het bestuur van het Nederlands Openluchtmuseum. Vele jaren was hij columnist van NRC-Handelsblad en het Financieele Dagblad. Als directeur van het SCP stond hij in de top-tien van De Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen kende hem in 2010 de tweejaarlijkse Academiepenning toe, hij is erelid van de Nederlandse Sociologische Vereniging, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en drager van het Bundesverdienstkreuz. In 2014 bezette hij de Queen Wilhelmina Chair bij Columbia University in New York. In de laatste twee jaar gaf hij veel lezingen (ook in het Engels en het Duits) over de verzorgingsstaat, de politieke situatie in Nederland en de Europese Unie, gezondheidszorg, onderwijs, volkshuisvesting, pensioenen en vergrijzing, etnische minderheden, geluk, vertrouwen, kunst en cultuur. Hij heeft ook veel ervaring als conferentievoorzitter en discussieleider. 

Inzetbaarheid

Keynote spreker
Expert
Dagvoorzitter/ Presentator
Workshops
Debat

Spreker

  • De sociale staat van Nederland (stemming in het land, maatschappelijk ongenoegen; situatie op het gebied van werk, onderwijs, gezondheid, wonen, sociale zekerheid, politieke en maatschappelijke participatie, mobiliteit, sport, media, integratie minderheden, emancipatie; positie van Nederland in de EU; crisis en recessie; demografie);
  • Kunst en cultuur, in het bijzonder de Nederlandse schilderkunst 17e-19e eeuw;
  • Positie van bijzondere groepen in de samenleving: ouderen (vergrijzing), etnische minderheden;
  • Geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie.
  • Pensioenen
  • Vergrijzing
  • Gezondheidszorg